Kommer tidningen överleva?

 

En viktig fråga att ställa sig rörande den fysiska tidningen och dess olika format – exempelvis tabloiden – är förstås huruvida den har någon framtid över huvud taget? Sedan Internet stormade in i våra liv har den fysiska tidningens roll sakta men säkert förminskats. Egentligen står tidningen inför exakt samma utmaning som den fysiska boken. Det finns fortfarande många som föredrar känslan av att hålla en bok i handen, framför den av att hålla en iPad eller en dator framför sig för att läsa. Men frågan är vilka som egentligen föredrar den fysiska boken och tidningen – är det de generationer som faktiskt vuxit upp utan Internet, och vad kommer i så fall hända i framtiden?

Ja, steget till att vi enbart kommer kunna ta del av tidningar och böcker i digital form är faktiskt inte så fruktansvärt långt bort. De flesta tidningar satsar allt mer på att utveckla intäktsmodeller för sina nätversioner, och det är nog någonting vi kommer se mer av i framtiden.