Tidningar – en viktig del av samhällsinformation

Alla har vi någon gång läst tidningar. Tidningar kommer dels i pappersformat och dels använder sig många kända tidningar av internet. Tidningar upplyser med nyheter, ger tips och råd, innehåller skönhet och hälsa, allt för hemmet eller till exempel sport.

Papperstidningar eller digitalt?

Många tidningar finns även idag på internet och man kan läsa nyheter eller om hälsotips, skönhet, sport eller annat spännande. Fördelen med tidningar på internet är att man kan läsa dem varsomhelst i till exempel mobilen när man är på väg till jobbet, sitter på tåget eller är hemma. När man läser tidningar med nyheter, debatter eller annat intressant, är det bra att vara källkritisk för att få en rättvis bild. Som ett företag kan man lägga ut annonser både i papperstidningar och på internet. Behöver man få statistik på vad kunder tycker om företaget, kan man använda sig av en smart tjänst som professionell kundundersökning online! Under många hundra år har tidningar tryckts i pappersformat men går i modern tid även att läsa på internet. Det har länge varit en myt att det skulle belasta miljön och skogen att läsa tidningar av papper. Men faktum är att det är bra för miljön och främjar skogen att läsa papperstidningar. Anledningen till att det främjar miljön att läsa papperstidningar, är för att när man avvecklar skog i Sverige planterar man nya träd. I Sverige har snarare skogen växt och fördubblats de senaste 90 åren. Nu finns det mer miljövänlig teknik i tidningstryckerier som inte belastar miljön.

En historisk tillbakablick

Den allra första tidningen kom ut i Sverige år 1645 och hette Ordinari Post Tijender, men bytte sedan namn under 1700-talet till Post och Inrikes tidningar. Då brukade man informera om beslut och kungörelser och man satte upp informationen på offentliga ställen. Ett viktigt datum i Sveriges tidningshistoria är år 1766 då den första tryckfrihetsförordningen började gälla. År 1771-1792 förbjöd dock Gustav III tryckfriheten igen och efter honom hade Gustav IV Adolf stiftat lagar kring tryckfriheten. Det var först år 1845 som tryckfrihetsförordningen kom tillbaka. Något som kanske inte alla kanske känner till, är att i Bålsta finns hela Sveriges tidningshistoria som består av ett stort arkiv där 42 tusen hyllmeter och miljarder ord samlas. Fördelen med tidningar är att de upplyser, ger vägledning och främjar kultur och samhälle. Tidningar ger oss underhållning och gör oss mer allmänbildade.