Tidskrifter om historia.

Populärhistoria

Under de senaste åren har utbudet av historiska tidskrifter fullkomligt exploderat. Det har så klart att göra med det ökade intresset hos befolkningen att ta del av historia. Just nu i oktober är det 30 år sedan Peter Englunds bok Poltava kom ut första gången. En nyutgåva av boken görs för att uppmärksamma detta. Den boken och det enorma gensvar den mötte hos allmänheten sägs vara en av orsakerna till eruptionen av historieintresset i Sverige. Tre år senare, 1991, startade förlaget Historiska Media utgivningen av magasinet Populär Historia som ytterligare ökade intresset. 1995 började förlaget ge ut böcker med historiskt tema och de har verkligen surfat på historieintressets framgångsvåg. Till dags dato har de givit ut drygt 500 titlar inom främst facklitteratur och sakprosa med historiskt tema. Under senare år har de kompletterat utgivningen med skönlitterära böcker och deckare som även de har ett historiskt tema. Men historieintresset bara ökade hos gemene man och detta möjliggjorde breddningen bland de historiska tidskrifterna. Nu finns även tidskrifterna Allt om historia, Teknikhistoria, Militärhistoria, Kvinnohistoria och Släkthistoria bland många andra. Alla dessa tidskrifter presenterar den historiska forskningen på ett populärvetenskapligt sätt för att vara lättsmält men ändå vederhäftig.

Internationell trend

Det ökande historieintresset verkar vara närmast en global trend och märks även i många andra länder. Där finns det för den språkkunnige många tidskrifter att ta del av. I England har vi till exempel BBC History Magazine (som även finns på svenska), All About History och History Today. I USA finns bland annat titlarna American History Magazine, History Magazine och National Geographic History. I det tyska språkområdet finns titlar som GEO Epoche, DAMALS, ZEIT Geschichte och G/Geschichte. De spansktalande får sitt historieintresse stillat av magasin som Revista Historia Popular och Historia y Vida. Bland franskspråkiga titlar kan nämnas Histoire et Civilisations, L´Histoire och Le Figaro Histoire.

De ovan nämnda tidskrifterna är samtliga inriktade på att popularisera historieämnet och tillgängliggöra historisk forskning för en bredare allmänhet. Det finns utöver dessa glättigare magasin även en hel del facktidskrifter inom ämnet, där akademiker skriver historia för akademiker. Men för den som inte är rädd för att anstränga sig lite under läsningen kommer här några tips på titlar; Historisk tidskrift (finns även motsvarande i Finland, svenskspråkig), Bebyggelsehistorisk tidskrift, Scandia och Svensk Medicinhistorisk tidskrift. Bland utländska historiska tidskrifter för historieforskare kan nämnas Historische Zeitschrift:ht, Revue historique, English Historical Review, Revue d’histoire moderne et contemporaine, Journal of American History, Past & Present och Journal of Women’s History. Mycket av forskningen i dessa mer akademiska tidskrifter läcker senare över och populariseras i de tidigare nämnda magasinen. Ett mellanting mellan populärvetenskaplig tidskrift och facktidskrift är Forskning & Framsteg i vilken det mycket ofta finns texter om historia och arkeologi.

För att det ska finnas stoff för alla dessa tidskrifter som är inriktade på historia är det viktigt att våra historiker fortsätter forska och gräva. Både de akademiska forskarna och deras kollegor bland barfotaforskarna gör ett viktigt arbete när de dammsugerPrisvärd Flyttstädning i Kalmar arkiven efter kunskap. För alla oss historieintresserade är det bra att alla dessa tidskrifter finns. Fler nischade historietidskrifter lär komma i framtiden.