Våra olika kvällstidningar

 

I Sverige har vi två stycken stora kvällstidningar – Aftonbladet och Expressen. Som tidigare diskuterats är det som är mest utmärkande för kvällstidningar i Sverige idag dels att de inte säljs på prenumeration, utan på lösnummer, och att deras stil och innehåll är mer sensationalistiskt och underhållningsbetonat än det i dagstidningarna.

Själva ordet kvällstidning är en kvarleva från förr i tiden, då tidningen faktiskt trycktes under dagen, och fanns tillgänglig först på kvällen. Det här gjorde förstås att förutsättningarna för dags- och kvällstidningarna varierade i större utsträckning, och då på ett mer uppenbart sätt påverkade deras respektive profiler. Bevakningen och rutinerna såg förstås oerhört olika ut för en tidning som skulle lämnas till tryck på kvällen eller natten, gentemot en tidning som skulle gå i tryck på dagen. Resultatet blev då i större utsträckning en mer omfattande bevakning där tidningarna i större utsträckning hade möjlighet att komplettera varandra uppgiftsmässigt, medan de idag med sina snarlika publikationstider får utmärka och särskilja sig från varandra på annat vis.

Det är just av den anledningen som dags- och kvällstidningar sakta med säkert har glidit ifrån varandra, och varit tvungna att profilera sig på olika sätt. Den största bidragande faktorn är som sagt sättet tidningarna konsumeras – att den ena köps som lösnummer medan den andra dimper ner i brevlådan på morgonen. Den ena, alltså kvällstidningen, kräver faktiskt ett aktivt beslut från konsumenten varje dag den ska köpas, medan dags- eller morgontidningen bara är beroende av ett sådant beslut för en väldigt mycket längre period.

När tidningsbranschen nu allt mer förflyttas till webben börjar dock dessa skillnader att suddas ut, och de olika typerna av tidningars profiler istället märkas på andra sätt.