Kommer tidningen överleva?

  En viktig fråga att ställa sig rörande den fysiska tidningen och dess olika format – exempelvis tabloiden – är förstås huruvida den har någon framtid över huvud taget? Sedan Internet stormade in i våra liv har den fysiska tidningens…