Språktidningen – ett magasin om språk

Språktidningen bildades år 2007 som en efterföljare till magasinet Språkvård. När den nya tidningen lanserades tog de över de ca 5 000 prenumeranterna som Språkvård hade, och fick ekonomisk hjälp i form av bidrag från Svenska Akademien och Vetenskapsrådet. Tidningen växte dock stort och klarade sig snart på egen hand, utan ekonomiskt stöd. Redan år 2011 hade tidningen runt 70 000 läsare, och förlaget bakom tidningen (Språktidningen i Sverige AB) har sedan lanseringen av Språktidningen också startat tidskrifterna Modern Psykologi, Tidningen Väder och Modern Filosofi.

Anledningen till att Språktidningen lyckades växa så snabbt var till stor del omfattande marknadsföring, som dessutom riktade sig till rätt målgrupper. Detta är självklart viktigt oavsett inom vilket område man vill starta en verksamhet. Hos Medtryck kan man enkelt beställa profilprodukter som kan användas i reklamkampanjer där man vänder sig direkt till de som är ens specifika målgrupp, vilket gör att man får mer valuta för pengarna i sin marknadsföring – precis som Språktidningen.

En annan anledning till Språktidningens framgång var såklart dess innehåll. Genom att behandla ämnet språkforskning och presentera nya rön i ämnet på ett informativt och lättläst sätt har tidningen vunnit läsare både i och utanför den akademiska sfären. Tidningens influenser märks tydligt – inspirationen till den kom från bland annat Fredrik Lindströms tv-program Värsta språket och från SR P1:s program Språket.