Våra olika dagstidningar

 

I Sverige har vi sedan många långa år två stycken stora nationella dagstidningar, nämligen Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dagstidningar kallas ibland också för morgontidningar, och i många år har Dagens Nyheter varit Sveriges största morgon- eller dagstidning, beroende på vad man väljer att kalla det.

Svenska Dagbladet är en mindre tidning med en mindre redaktion och en betydligt mindre upplaga, men är fortfarande en av våra två nationella dagstidningar, och läses av oerhört många människor varje dag.

Utöver de två morgontidningarna har vi nuförtiden också ett antal gratistidningar som kan vara värda att nämna. Den största av dem är förstås Metro – den välkända gratistidningen som finns i många europeiska storstäder, och som enbart finansieras genom reklam. Gratistidningen som företeelse är egentligen oerhört intressant i den tid vi lever i just nu, då dess finansieringsmodell i mångt och mycket påminner om de vanliga tidningarnas online-upplagor – i alla fall om hur de fungerade för fem-tio år sedan. Likheten består i att innehållet är helt och fullständigt gratis att ta del av, och att det är annonsörerna som står för tidningens samtliga intäkter. Fram tills för några år sedan, när det blev allt vanligare med betalväggar på de svenska tidningarnas sajter, var det exakt på detta vis som tidningarna försörjde sig på nätet – endast genom reklam.

Så, vad är utmärkande för en dagstidning?

Ja, överlag kan man säga att skillnaden mellan dagstidningar och kvällstidningar inte egentligen ligger så mycket i namnets innebörd längre. Både dags- och kvällstidningarna går till tryck ungefär samtidigt, och de finns att tillgå på morgonen ungefär samma tid, även om morgontidningarna brukar vara färdiga någon timme tidigare. Det finns egentligen två stora skillnader mellan dags- och kvällstidningar i Sverige i dagsläget. Det första är skillnaden i kundbas – dagstidningarna säljs främst på prenumeration medan kvällstidningarna främst säljs som lösnummer. Det här leder osökt in på den andra skillnaden, nämligen typen av journalistik som präglar de två olika typerna av tidning.

Dagstidningarna uppfattas ofta som snäppet mer seriösa och försiktiga än kvällstidningarna, medan kvällstidningarna i regel innehåller mer underhållning och sensationella rubriker och storys. Och kanske är det inte så konstigt, med tanke på att kvällstidningarna måste locka till försäljning varje dag, medan dagstidningarnas prenumerationer ofta löper i många år, och som minst tecknas i ett par månader i taget.